Поиск

Новий ТК розкритикували за спрощене звільнення і сумнівне нарахування зарплат

У Верховній Раді підготували до другого читання проект нового Трудового кодексу. Документ, який намагаються прийняти вже більше десяти років, щоразу відкладали через значний суспільний резонанс.

На думку “Соціального руху“, його остання редакція звужує права найманих працівників навіть більше за попередні. Втім, окрім громадських організацій та незалежних профспілок проект нового ТК розкритикувало й Головне юридичне управління парламенту.

Зміна умов праці

Так, експерти приділили значну увагу недосконалості прописаних механізмів при зміні умов праці, які порушують права працівників. У висновку вказано, що у разі відмови працівника включити до укладеного трудового договору умови про допуск до державної, комерційної та іншої захищеної законом інформації, його мають звільняти у зв’язку із зміною істотних умов праці, а не за скороченням, як пропонує ТК. Також на думку юруправління, помилковим є те, що проектом не передбачена виплата вихідної допомоги працівникам, які відмовилися продовжувати роботу у зв’язку із зміною істотних умов праці, що позбавляє їх гарантії, передбаченої статтею 44 Кодексу законів про працю України.

- Вважаємо, що відмова працівника продовжувати роботу в іншому структурному підрозділі роботодавця є підставою для розірвання трудового договору у зв’язку із зміною істотних умов трудового договору із забезпеченням гарантій трудових прав працівника (попередження за 2 місяці, виплата вихідної допомоги).Проте в проекті не визначено порядок оплати праці працівника за час призупинення дії трудового договору ні за жодним із передбачених у частині третій цієї статті випадком, а також порядок оформлення «призупинення дії трудового договору». Наразі в проекті відсутні мінімальні гарантії забезпечення права працівника на оплату праці у випадках неможливості виконання ним роботи за трудовим договором з поважних причин, – сказано у висновку юруправління.

Строкові договори

На думку експертів, надання Кабінету Міністрів України повноважень із затвердження переліку професій, з працівниками яких можуть укладатися трудові договори на визначений строк не відповідає Конституції України.

До того ж таке положення не узгоджене із нормами спеціальних законів, а саме: «Про друковані засобі масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», статей 37 і 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», частини другої статті 21 Закону України «Про культуру», якими не передбачено або передбачено в інший спосіб укладення строкових трудових договорів з професійними творчими працівниками, професійними спортсменами.

За згодою сторін

Головне юруправляння вважає доцільним виключити з проекту ТК, а також з чинного КЗпП таку підставу припинення трудових відносин, як «згода сторін»

- В даний час зазначена підстава застосовується зазвичай для прикриття ініціативи роботодавця та забезпечення працівникові у такому випадку гарантій, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» для осіб, які втратили роботу з незалежних від них обставин. Оскільки ініціатором припинення трудових відносин виступає одна із сторін цих відносин, на нашу думку, така підстава є фіктивною та підлягає виключенню із проекту, як така, що сприяє необґрунтованому звільненню працівників за ініціативою роботодавця, - йдеться у висновку.

Розширені причини звільнення

Новий ТК встановлює можливість розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця «у разі зміни умов економічного, технологічного, структурного, організаційного характеру, що викликані потребою роботодавця чи змінами в організації виробництва та праці», що на думку ГЮУ є недопустимим.

- Проте таке положення не відповідає приписам Конвенції МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року, ратифікованої Постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року, згідно з якими «трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо тільки немає законних підстав для такого припинення, пов’язаного із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби» (стаття 4). Зміна ж умов економічного, технологічного, структурного, організаційного характеру без наявності реальної виробничої потреби як критерію обгрунтованості розірвання трудового договору не може вважатися підставою для звільнення працівника, як того вимагають міжнародні норми, – пишуть експерти.

Окрім того, як вказано, проектом передбачена можливість припинення трудових відносин внаслідок настання надзвичайних обставин, що перешкоджають їх продовженню (воєнні дії, катастрофа, стихійне лихо, епідемія чи інші надзвичайні обставини). Проте у статті не визначено порядок припинення трудових відносин, умови забезпечення трудових прав працівників у цих випадках, зокрема, щодо виплати заробітної плати, вихідної допомоги, компенсації за невикористану відпустку тощо.

Працівники з сімейними обов’язками

Проект ТК встановлює умови і порядок надання соціальної відпустки працівникам із сімейними обов’язками, які мають дітей. Проте, як пише юруправління, містить ряд недоцільних обмежень.

- Статтею 201 проекту встановлюються умови і порядок надання соціальної відпустки працівникам із сімейними обов’язками, які мають дітей. На відміну від чинного порядку надання цієї відпустки проектом обмежується право працівників, які мають право на таку відпустку, строком її використання (лише протягом календарного року, в якому з’явилися підстави для отримання відпустки), відпустка не може бути отримана в інший період дії трудового договору та не надається компенсація за невикористану соціальну відпустку у разі припинення трудових відносин і звільнення працівника (статті 120 і 121 проекту), – пишуть експерти.

Вони наголошують, що звуження в проекті обсягу прав працівників із сімейними обов’язками, які мають дітей, не відповідає приписам частини третьої статті 22 і частини третьої статті 24 Конституції України, якими не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян та гарантовано створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, правовий захист, матеріальну і моральну підтримку материнству і дитинству, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг матерям.

Недостатньою також вважається відпустка через народження дитини для чоловіків.

- Статтею 196 проекту визначено нову соціальну оплачувану відпустку чоловікам у зв’язку з народженням дитини. Проте встановлення в проекті її тривалості «до 14 календарних днів» надає можливість роботодавцю надавати її працівникові будь-якої тривалості, але не більше 14 календарних днів, – вважає юруправління.

Про зарплати

Експерти ГЮУ наголошують, що в частині першій статті 210 проекту надано визначення «заробітної плати», що передбачає, що це винагорода працівникові «за виконану ним роботу».

- Проте таке формулювання визначення «мінімальної заробітної плати» не характеризує мінімальну заробітну плату як мінімальну соціальну гарантію оплати за просту, некваліфіковану працю, а навпаки, нівелює різницю в оплаті праці працівників, незалежно від їх кваліфікації та складності виконуваної роботи, що надає роботодавцеві право здійснювати оплату будь-якої виконаної роботи на рівні мінімальної заробітної плати, – наголошують вони.

Матеріальна відповідальність

Як зазначають експерти, новий ТК визначає види робіт, виконання яких працівником тягне укладення з ним договору про повну матеріальну відповідальність.

- Проте у відповідності до вимог Міжнародної організації праці ця стаття мала б містити ще й перелік посад, зайняття яких допускає укладення договору про повну матеріальну відповідальність. Закріплення такої вимоги в проекті усувало б можливість роботодавця зобов’язувати працівників, чию роботу він вважає пов’язаною із виконанням робіт, зазначених у частині першій цієї статті, нести повну матеріальну відповідальність, – пишуть в ГЮУ.

Як повідомляли раніше активісти “Соціального руху”, Трудовий кодекс загрожує батькам, військовим та 10 іншим категоріям. До того ж його порівняли з Трудовим кодексом РФ, який було прийнято за президентства Путіна.

Комментарии