Пошук

Верховна Рада в цілому прийняла законопроект про судову реформу

Верховна Рада в цілому прийняла законопроект про судову реформу. «За» проголосували 293 депутати
Читать на русском

Прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України"

Законом наведені положення законодавства України у відповідність з рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р / 2020 і від 11 березня 2020 №4-р / 2020 року, спрямовані на відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вдосконалено процедуру її формування та діяльності.

Законом визначено статус і склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, згідно з яким

  1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського управління, який на постійній основі діє в системі правосуддя України.
  2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.
  3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці.
  4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів.
  5. У разі закінчення строку повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в результаті чого Вища кваліфікаційна комісія суддів України буде вважатися неповноважною, такий член Комісії продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на його посаду іншої особи, але не більше трьох місяців.
  6. Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається цим Законом.
  7. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має офіційний сайт і офіційний друкований орган, які є офіційними джерелами інформації про роботу Комісії. Офіційний друкований орган може здатися в електронному вигляді.

Відповідно до Закону, «членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності в сфері права не менше п'ятнадцяти років і відповідає критеріям доброчесності та професійної компетентності, визначені цим Законом. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має дотримуватися політичної нейтральності, не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь в будь-якій політичній діяльності».

Законом встановлено чіткі строки внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначено вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права і обов'язки її членів.

Законом визначено порядок проведення конкурсу і призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та удосконалено порядок організації роботи та засідань ВККС.

Законом виключено статтю 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» по створенню і діяльності Комісії з питань доброчесності та етики, а також вилучено ряд положень розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №193-IX, які визнані Конституційним Судом України такими , що суперечать Конституції України.

Законом встановлено загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя після отримання консультативних висновків від Державної судової адміністрації України та Пленуму Верховного Суду (для визначення кількості суддів Верховного Суду), встановлено, що максимальна кількість суддів Верховного Суду не може перевищувати двохсот суддів.

З метою забезпечення першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури внесені зміни, пов'язані зі зміною назв регіональних прокуратур на обласні прокуратури.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», а також до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України« Про судоустрій і статус суддів »та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління ».

Проект Закону зареєстровано за № 3711-д .

Читайте також:

Коментарі