Індустріальні парки: промисловий прорив чи офшоризація України?

Минулого тижня парламент ухвалив проекту закону «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки» в першому читанні. 

Соцпортал поспілкувався зі спеціалістами, що можуть оцінити переваги та виклики, пов'язані із запровадженням індустріальних парків в Україні.

Сьогодні в світі налічується понад 30 видів спеціальних економічних зон, які мають різні функціональні призначення (як правило, вузькоспеціалізовані). Уряди застосовують різні типи СЕЗ в залежності від стратегії та завдань економічної політики, які можуть полягати в розвитку туристичних, банківських, страхових, експортних, транзитних видів економічної діяльності, стимулюванні високотехнологічних секторів економіки тощо.  

Індустріальні парки є одними з найпоширеніших видів СЕЗ, які створені як в економічно розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. Існує значний позитивний досвід, за якого вони стають вагомим чинником залучення до регіонів потужних інвесторів, передових технологій, завдяки чому створюються нові робочі місця та збільшуються надходження до бюджетів.  

Індустріальні (промислові) парки є юридично відокремленими цілісними земельними ділянками, призначеними для розміщення промислового виробництва. На них досить часто (але не обов’язково) поширюються спеціальні режими економічної діяльності, в окремих випадках - і особливий податковий режим, відмінний від загального.  

Поширеність індустріальних парків у світі обумовлена такими чинниками:

а) вони дозволяють підвищити інвестиційну активність в економіці, адже сама суть функціонування індустріальних парків полягає в залученні інвестицій, до того ж, як правило, у виробництво високотехнологічної продукції. Крім того, додатковим джерелом інвестицій є держава, яка фінансує розвиток інфраструктури;

б) вони дозволяють залучити іноземних інвесторів з їхніми капіталом та технологіями в економіку країни шляхом надання певних субсидій у спосіб, що не суперечить міжнародним нормам. Завдяки впровадженню індустріальних парків держава отримує легітимну можливість (з точки зору норм і правил СОТ) «субсидувати» інвестиційну діяльність, знижуючи реальні витрати бізнесу, що створює інвестиційний клімат, привабливий для іноземних інвесторів.

в) розвиток індустріальних парків дозволяє економічно, екологічно та естетично структурувати населені пункти, «очистивши» міста від промислового виробництва. Концентрація промислового виробництва на обмежених площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних територій не лише робить економіку громади більш ефективною через зниження транзакційних витрат, але й дозволяє покращити якість життя та екологічний стан у відповідному населеному пункті.

Для України, міста якої являють собою конгломерат з житлових масивів та екологічно шкідливих підприємств, цей аспект є вкрай важливим.  

Площа індустріальних парків, як правило, коливається від кількох десятків до кількасот гектарів у межах однієї територіально-адміністративної одиниці, що виділена для промислового розвитку. В останнє десятиліття існує тенденція до розширення середньої площі індустріальних парків, що пов’язано з бажанням органів влади сконцентрувати в них як нові, так і діючі промислові підприємства (фактично, винести їх за територію населеного пункту).

  Разом з тим, відмітимо, що на практиці багато індустріальних парків, особливо в країнах, що розвиваються, або взагалі незадіяні, або мають значний обсяг вільних площ.

Це обумовлено: – профіцитом створених потужностей – якщо ініціатором створення індустріального парку є місцеві громади, то виникає ситуація, коли кожна громада зазвичай намагається створити власний індустріальний парк, незважаючи на те, що поруч вже може функціонувати подібний парк; – обмеженістю терміну дії пільг – частими є випадки, коли компанії приходять в індустріальний парк на термін дії податкових пільг, після чого переміщуються в інший індустріальний парк в межах або за межами країни, з метою  отримання нових пільг; – слабкою і низькоефективною роботою щодо залучення інвесторів; – наявністю привабливіших режимів економічної діяльності в сусідніх країнах.  

Названі недоліки мають бути враховані при розробці законодавства та практики функціонування індустріальних парків в Україні.

При цьому необхідно мати на увазі, що для забезпечення успішності діяльності індустріальних парків режим економічної діяльності для інвесторів в їх межах має бути більш сприятливим, ніж у сусідніх державах.  

Значною мірою дієвість індустріальних парків як інструментів стимулювання промислової активності визначається низкою регулятивних механізмів їх функціонування, поміж яких найважливішими є питання управління та власності, механізму залучення інвесторів та система стимулів та пільг, що надаються на їх території.  

© Національний інститут стратегічних досліджень

Картинки по запросу віктор галасюк

Віктор Галасюк, Народний депутат України, Голова Комітету ВР з промислової політики та підприємництва:

Сьогодні з України в офшори виводиться від 8 до 12 мільярдів доларів США. Для того, щоб цбю ситуацію виправити, для того щоб створити в Україні стимули для створення нових виробничих потужностей, для розвитку виробництва, для залучення інвестицій,  ми запропопонували пакет ситумулів для нових виробництв, щоб хочаб трохи вирівнятись в умовах конкуренції з іншии країнами. Ці законопроекти передбачають тимчасові податкові стимули виключно для нових виробництв. Це означає, що жодне існуюче підприємство не може зааскуватися під індустріальний парк. Немає навіть потенційного ризику вимивання податкової бази. Цей механізм дозволить залучити масштабні інвестиції, створити нові робочі місця, наповнити місцеві бюджети і державний бюджет. Цей досвід повністю відповідає європейській практиці. Ми зробили висновки з тих помилок, які були у нас та в інших країнах у цьому питанні, і передбачили механізм, закон, який розповсюджується виключно на виробничі види діяльності, виключно на нові інвестиції, який містить жорсткі критерії для інвесторів, які підпадають під його дію, це профільні види діяльності (виробництво, науково-дослідна діяльність, діяльність в сфері ІТ), мінімальна заробітна платня в індустріальноу парку має бути мінімум три мінімальних заробітних платні. Податкові стимули, які ми передбачили: тичасове звільнення від податку на прибуток, розтрочка імпортного ПДВ на ввезення виробничого обладнання, зауважу, що це не розповсюджується на ввезення сировини, звільнення від імпортного мита на обладнання виробниче, яке використовується в парках. Для України - це суттєвий крок вперед у створенні інвестиційно привабливих умов. Немає жодного ризику монополізації, оскільки не Верховна Рада буде створювати індустріальні парки, а місцева влада.

Картинки по запросу віктор пинзеник

Віктор Пинзеник, Народний депутат УкраїниМи розглядали закон, по-суті, про створення офшорів в Україні. Офшори — це місце, де податків немає, або вони менші. І це можливо, якщо є статус індустріальних парків. Про розвиток інвестиційного клімату не можна говорити в умовах, коли один сплачує податки, а інший — ні. Про який інвестиційний клімат ви говорите, коли можна в такий спосіб знищити будь-якого інвестора. Конкуренція відбувається в площині — національний продукт та імпорт. В силу технологій не може бути розстрочене збирання ПДВ відносно національного продукту, але це не стосується  імпорту. Як може вижити українська економіка, якщо, по-суті, імпортний товар дотується? Це унікальна мрія українського чиновника — звільнити когось від податків. У 2005 році уряд скасував функціонування всіх вільних зон і митні надходження збільшилися в два рази. Запропонований закон призведе до величезних втрат бюджету.

Картинки по запросу Денис БугайДенис Бугай, Президент Ассоциации юристов Украины. Адвокат, партнер ЮК «Ващенко, Бугай и партнеры»

Ми в Україні звикли до наступного: якщо створюється якась пільга, то ця пільга починає використовуватися не за призначенням, зокрема, для зниження податкового навантаження. Вся історія спецзон, що створювалися в Україні це підтвержджує. Один уряд відкриває спецзони, новий уряд приходить - закриває. Я не впевнений, що ідея створення спецзони буде підтриана МВФ, Європейськими інституціями. Знаючи досвід України, вони навряд чи будуть у захваті від такої пропозиції.

Картинки по запросу сергій будкінСергій Будкін, інвестбанкір, співзасновник FinPoint: 

Ми говоримо про певний вид спеціальних економічних зон. Чи мають вони право на існування? Теоретично, так. Практично, вони мали дуже негативну історію втілення в Україні. Втім, варто розуміти, що мається на увазі під індустріальни парком. Якщо мова йде по підготовлений майданчик для запуску виробництва та податкові пільги, це одне. Якщо йдеться про відгороджену ділянку землі, на якій діють пільги - це, вибачайте, нікому не цікаво. В данному випадку, головне,  - інфраструктура, а не обіцянка "тут податки плятять, а там ні".

Наразі, законопроектом, прийнятим Радою у першому читанні пропонується внести наступні зміни до Податкового кодексу України, зокрема:

— визначити виключний перелік критеріїв до учасників індустріальних парків, що мають право на застосування стимулюючих особливостей оподаткування (мінімальна кількість робочих місць, види діяльності, середня заробітна плата по підприємству);

— встановити терміном на 10 років особливості оподаткування податком на прибуток  учасників індустріальних парків (перші п’ять років за 0% ставкою, наступні п’ять років за ставкою вдвічі меншою за базову (сьогодні 9%);

— надати можливість розстрочення строком на 5 років сум податку на додану вартість щодо операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів резидентами індустріальних парків, якщо такі товари використовуються ними для облаштування таких індустріальних парків або для здійснення господарської діяльності у їх межах;

— передбачити можливість органів місцевого самоврядування встановлювати пільги та знижені ставки зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку за земельні ділянки та орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, на якій створено індустріальний парк, для резидентів індустріальних парків.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

В Умане произошел взрыв, пострадал 13-летний хасид

В ночь на 21 сентября в Умани произошел взрыв, в результате которого пострадал подростокОб этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины....

Це може бути цікавим

Рейтинг армий мира: как Украина оказалась на 30 месте?

Международный рейтинг Global Firepower ежегодно предоставляет уникальное аналитическое изложение данных о военных силах стран мира....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Вдова Вороненкова зробила гучну заяву про громадянство України

Російська оперна співачка, екс-депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії", вдова колишнього російського депутата Дениса Вороненкова, Марія Максакова поки не планує отр....