У Норвегії хочуть подарувати Фінляндії частину гори — BBC

У Норвегії хочуть подарувати Фінляндії частину гори — BBC

COMM FILE Ãîðà Ýëüáðóñ (5642 ì) íà Êàâêàçå, íà ãðàíèöå ðåñïóáëèê Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ è Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ. Ýëüáðóñ ðàñïîëîæåí ñåâåðíåå Ãëàâíîãî Êàâêàçñêîãî Õðåáòà è ÿâëÿåòñÿ âûñî÷àéøåé âåðøèíîé Ðîññèè è Åâðîïû. Ôîòî Àíäðåÿ ßêîâëåâà / ÓÍÈÀÍ

У Норвегії стартувала онлайн-кампанія, яка пропонує віддати сусідній Фінляндії прикордонну вершину гори Халті як подарунок до 100-річчя незалежності країни. Зараз частина гори належить Норвегії. Про це повідомляє «BBC Україна».

Фінляндія буде відзначати 100 років з дня проголошення незалежності в 2017 році. Частина гори Халті вже знаходиться на території Фінляндії і на її схилі є найвища точка країни — 1 324 метрів. Однак пік гори висотою 1365 метрів вже належить Норвегії.

Активісти пропонують пересунути кордон, щоб «подарувати» вершину гори Фінляндії, і заявляють, що ці зміни будуть ледве помітні на карті.

-Це буде не тільки чудовий подарунок. Скільки країн можуть похвалитися, що подарували гору? — сказано на Facebook сторінці онлайн-кампанії, яку вже підтримали більше чотирьох тисяч людей.

Давайте ми піднесемо Фінляндію до нових висот!», «Халті як ювілейний подарунок!» — закликають активісти. Колишній працівник Норвезької картографічної служби, який вийшов на пенсію, Бьорн Гейрр Харссон каже, що така ідея прийшла йому на думку кілька десятків років тому.

Він підозрює, що кампанію в Facebook міг почати його син. Харссон каже, що, оглядаючи цю ділянку з літака в 1972 році, «був вражений» тим, що Фінляндія не отримала цю вершину, пише сайт The Local.

Багато фінів в мережі вітали цю ініціативу як ознаку добросусідських відносин.

-Яка благородна ідея — ми будемо пам’ятати її тисячу років!, — написав коментатор на сайті фінського видання Ilta Sanomat.

-Це змушує мене посміхнутися, — пише інший користувач. — Ми можемо мати чудове святкування, якщо це станеться. І це не буде великою втратою для Норвегії.

Читайте також: Український воротар відмовив московським клубам і поїхав у Норвегію

 загрузка...

Читайте також

Коментарі