Комітет ВР назвав законопроект щодо легалізації грального бізнесу корупційним

Комітет ВР назвав законопроект щодо легалізації грального бізнесу корупційним

Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, урядовий законопроект про детінізацію ринку азартних ігор, повідомляє УНН.

Члени Комітету звернули увагу на те, що у пояснювальній записці до законопроекту (No3632) зазначено, що його прийняття «дозволить захистити права і свободи громадян, мінімізувати суспільну шкоду, пов’язану з організацією та проведенням нелегальних азартних ігор та пов’язаним з цим ухилянням від сплати податків, мінімізувати ризики для суспільства і вразливих груп населення від участі в азартних іграх, залучити інвестиції в економіку України, створити додаткові робочі місця та отримати суттєве джерело додаткових надходжень до Державного бюджету України».

Водночас, у Комітеті зауважили, що Стаття 1 проекту не містить чіткого формулювання понять «лотерея», «участь в лотереї». Відсутність вказаного чіткого визначення може призвести до неоднакового тлумачення усіх термінів Закону і подальшого вчинення корупційних правопорушень певними особами. Поняття «лотереї» може, також охоплювати онлайн-ігри.

Крім того, корупційні ризики містять:

«норма пункту 15 частини 1 статті 7 «Повноваження Уповноваженого органу», яким цей орган наділяється повноваженням: «може встановлювати вимоги до розміру відсотка виграшу…»;

норма частини 2 статті 14 містить повноваження Уповноваженого органу визначати оціночні критерії наявності у особи ігрової залежності. Ця адміністративна процедура корупціогенна, оскільки не властива повноваженням органів державної влади і призведе в подальшому до зловживань, виникненню конфлікту інтересів при виконанні організатором азартних ігор обов’язків, передбачених пунктом 7 частини 1 статтею 13 «вживати заходи для боротьби з ігровою залежністю»;

норма частини 5 статті 30, яка наділяє Уповноважений орган фактично необмеженими функціями втручання у діяльність суб’єктів при визначені переліку лотерей, їх розповсюджені — «Уповноважений орган на власний розсуд може відмовити у погоджені окремого виду лотереї…»;

Крім того, норми статі 42 «Спеціальні обмеження щодо участі в парі» суперечать нормам статі 16 «Вимоги до гравця» і містять корупційні ризики при здійсненні перевірок у сфері азартних ігор, оскільки статтею 16 забороняється бути гравцями — недієздатним та обмежено дієздатним особам та особам, які не досягли 18 років, а частиною 3 статті 42 це дозволяється», — повідомили у Комітеті.

У законопроекті також не має чіткості здійснення адміністративної процедури щодо порядку проведення планових та позапланових перевірок у сфері державних лотерей.

Також, корупціогенні ризики містять норми частини 3 статті 24 «Оператор лотерей», якими визначаються вимоги до юридичних осіб:

провадження протягом не менш як п’яти років до подання заяви діяльності з випуску та/або проведення лотерей;

наявність міжнародного досвіду з випуску та/або проведення лотерей не менше ніж в трьох іноземних державах;

загальний оборот за 5 (п’ять) фінансових років, що передують проведенню конкурсу, становить не менше 3 000 000 000 (трьох мільярдів) євро».

Корупціогенні ризики містить норма частини 7 статті 24 «Оператор лотерей», якою оператору надається право передавати іншій особі право користуватися його ліцензією. Це може бути одним із способів переходу в «тінь». Крім того, ця норма суперечить нормам Розділу ІІІ законопроекту «Ліцензування у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор» оператор, порушуючи норми цього Розділу, з «дозволу» фіскальних і контролюючих органів, може уникнути анулювання ліцензії за вимогами норми, передбаченої пунктами 4, 5 статті 55 «Анулювання ліцензії», згідно з якою підставою для анулювання ліцензії є: «факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній чи фізичній особі…».

Законопроект не містить усього спектру детального державного контролю при регулюванні діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, що дає можливість в подальшому маніпулювати його нормами на користь посадових осіб їх особистих інтересів і суб’єктів грального бізнесу.

Враховуючи викладене та з метою усунення корупціогенного фактору Комітет пропонує зазначений законопроект відхилити.

Читайте також: Проект щодо легалізації азартних ігор містить корупційні норми — висновок ГНЕУзагрузка...

Читайте також

Коментарі