Російська влада хоче забрати бізнес у власника телеканалу ATR ?

Російська влада хоче забрати бізнес у власника телеканалу ATR ?

Ðåäàêöèÿ êðûìñêîòàòàðñêîãî òåëåêàíàëà ÀÒÐ, âûíóæäåííîãî ïðåêðàòèòü âåùàíèå ñ 1 àïðåëÿ, â Ñèìôåðîïîëå (Êðûì), â ïîíåäåëüíèê, 30 ìàðòà 2015 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Власник телеканалу ATR Ленур Іслямов вважає, що ранкові обшуки ФСБ у будинках колишніх співробітників і його рідних у Криму і в Москві 2 листопада – це «спланований наступ на нього і його бізнес».

На думку Іслямова, такі дії – це наслідок його антикремлівської позиції і реакція на блокаду Криму, ініціатором якої він є, пише Крим.Реалії.

«У нас уже була інформація про те, що вони готують широкомасштабний наступ, і вони його почали по всіх фронтах. Вони зараз намагатимуться забрати всі підприємства. Вони зараз відкликали ліцензію мого банку в Москві, який у Криму є в тому числі. Вони йтимуть зараз по накатаній системі. Вони зараз будуть чавити все, що пов’язано зі мною. Потім представляти мене міжнародним терористом», – сказав він.

Іслямов вважає, що це «помста за те, що не прийняв правила гри Путіна щодо Криму».

Читайте також: Московська влада Криму організовує рейди в кримськотатарських ЗМІзагрузка...

Читайте також